Wednesday, April 27, 2016

PENIPUAN DALAM 1MDB

PENIPUAN DALAM 1MALAYSIA DEVELOPMENT BERHAD

1. Akhirnya penipuan yang dilapor oleh media cetak dan elektronik di seluruh dunia diakui benar oleh Presiden dan Pengarah Eksekutif 1MDB, Arul Kanda Kandasamy.

2. Arul mengaku akan kegagalan 1MDB membayar US 1 billion (RM 3.9 billion) kepada IPIC (International Petroleum Investment CompanyAbu Dhabi), syarikat yang menjamin hutang 1MDB.

3. Mengikut IPIC syarikat bernama Aabar PJS Ltd (British Virgin Islands) yang menerima bayaran dari 1MDB bukanlah miliknya walaupun IPIC mempunyai sebuah syarikat dengan nama yang hampir sama, iaitu Aabar PJS Ltd.

4. Jika 1MDB membayar USD 1 billion kepada syarikat palsu, ada kemungkinan syarikat berkenaan ditubuh dengan pengetahuan 1MDB sendiri dan duit itu akhirnya dimasuk dalam akaun persendirian. Sangkaan seperti ini memang dibuat oleh ramai orang, dan kenyataan Arul bahawa ada penipuan besar berlaku dalam 1MDB hanya mengesahkan sangkaan.

5. Arul akan cuba membetulkan yang salah tetapi benang basah sukar ditegak selepas pengakuan olehnya. Adalah lebih baik Arul cerita semua, berkenaan juruaudit dibuang, 1 billion US dilabur dalam JV 1MDB/Petro Saudi, tanpa kelulusan pengarahnya, tanpa pemeriksaan due diligence, dan kemudian dibubar tetapi modal tidak dikembali kepada 1MDB, sebaliknya diberi pinjam kepada Petro Saudi, duit yang pergi ke Cayman Islands yang tidak balik ke Malaysia tetapi ke Singapura yang menjelma jadi unit, yang dilihat oleh Arul tetapi tidak dilihat olehnya, peranan bank BIS dan lain-lain milik Jho Low perjalanan wang 1MDB ke Hong Kong, Switzerland, London, Amerika, British Virgin Islands, Seychelles, Abu Dhabi, penyalahgunaan duit KWAP, duit SRC mengalir ke dalam akaun Najib, konsesi minyak di Argentina dan Turkmenistan yang menjadi aset dan kemudian tidak menjadi aset dan beribu lagi cerita yang melibatkan wang 1MDB, dijelas, dinafi, diakui dan hilang tidak disebut lagi.

6. Sesungguhnya negara Malaysia tidak pernah melihat skandal yang sebegitu besar seperti skandal 1MDB. Rakyat yang sukar memahami berapa besarkah satu juta, sekarang mencuba menggambar banyak manakah satu billion, dan empat puluh dua billion. Bagaimanakah wang berbillion boleh kesana kesini sehingga akhirnya berada dalam akaun peribadi Najib. Rakyat menjadi bingung dengan cerita-cerita wang begitu banyak yang merata ke semua pelusuk dunia.

7. Dicerita pula pembiayaan pengeluaran filem lucah dengan ratusan juta Ringgit yang dibuat oleh anak tiri Najib, Waah! Banyaknya duit. Dari mana datangnya. Mudah. Duit Keluarga. Rupa-rupanya multi-milionaire Melayu sudah lama ada.

8. Dan banyak lagi pengakuan yang boleh dibuat oleh Arul, oleh pengerusi jawatankuasa penasihat, Peguam Negara dan Ketua Polis Negara dan jangan lupa Datuk Shahrol Azral Ibrahim Halmi yang begitu berani bertindak sendiri meminjam dan melabur berbillion Ringgit dan USD bagi pihak 1MDB tanpa kebenaran, tanpa kelulusan badan pengarah dan orang atasan. Waah! Confident sungguh Shahrol. Apakah dianya juga yang terlibat dengan bayaran kepada Aabar PJS Ltd (Virgin Islands).

9. Satu filem drama boleh dibuat berkenaan 1MDB dan tokoh-tokoh serta lokasi diseluruh dunia yang terlibat. Red Granite boleh labur dan beberapa tokoh terkenal boleh jadi pelakon. Mungkin akan menang Oscar.

10. Demikianlah cerita 1MDB yang berjaya memperkenalkan Malaysia ke seluruh dunia. Akan lebih ramailah pelancong yang akan datang ke negara 1MDB.

11. Memang hebat Malaysia dizaman Najib!!


ENG VERSION
FRAUDS IN 1MDB

1. Finally, frauds reported by the print and electronic media around the world has been declared as true by the President and Executive Director of 1MDB, Arul Kanda Kandasamy.

2. Arul confessed to the failure of 1MDB to pay US1 billion (RM3.9 billion) to IPIC (International Petroleum Investment Company – Abu Dhabi), the company that guarantees debts of 1MDB.

3. According to IPIC, a company named Aabar PJS Ltd (British Virgin Islands) that received payments from 1MDB does not belong to them, although they own a company with almost a similar name, which is Aabar PJS Ltd.

4. If 1MDB had paid USD1 billion to a fake company, there is the possibility that the company had been incorporated with the knowledge of 1MDB itself and the money was eventually deposited into a personal account. Such allegations have been made by people, and the statement made by Arul that there is fraud in 1MDB only serves to confirm these allegations.

5. Arul will try to rectify the mistakes, but after his confession, it is difficult to right the wrong. It is better for Arul to reveal everything, regarding the auditors who were dismissed, the USD1 billion invested in the 1MDB/Petro Saudi JV without the approval of its directors, without due diligence exercise,, and then dissolved, but the capital was not returned to 1MDB, but on the other hand was loaned to Petro Saudi, the money that went to the Cayman Islands and not back to Malaysia but went to Singapore where it appeared as “units”, which was sighted by Arul but not seen by him, the role of BIS Bank and others owned by Jho Low, the trail of 1MDB money to Hong Kong, Switzerland, London, United Kingdom, British Virgin Islands, Seychelles, Abu Dhabi, misuse of KWAP’s money, SRC’s money that flowed into Najib’s account, oil concessions in Argentina and Turkmenistan, which were supposed to be assets but did not eventually become assets, and thousands more stories involving 1MDB’s money, which were clarified, denied, confirmed, and disappeared not to be mentioned again.

6. Indeed, the country has never witnessed a scandal as huge as the 1MDB scandal. People who used to have difficulty in sizing how big one million is, are now trying to comprehend how much one billion is, and forty-two billion. How can billions of money be transferred here and there and finally ended up in Najib’s personal account. People become confused with the stories of so much money making their way to all corners of the world.

7. Then there is this story about the production of a pornographic movie costing hundreds of million of Ringgit financed by Najib’s stepson. Whoa! Plenty of money! Where does it come from? So Easy. Family fortune? Apparently multi-milionaire Malays have long been in existence.

8. And so much more admissions can be made by Arul, by the Chairman of the Advisory Committee, the Attorney General and the Inspector General of Police and not forgetting Datuk Shahrol Halmi who was so brave in acting alone to borrow and invest billions of Ringgits and USD for 1MDB without authority, without the approval of the Board of Directors and his superior. Whoa! Shahrol you are really confident. Was he also involved with the payments to Aabar PJS Ltd (Virgin Islands)?

9. A film drama can be made regarding 1MDB involving relevant personalities as well as locations throughout the world. Red Granite can invest and several prominent personalities can be an actors. Probably it will win an Oscar.

10. Such is the story of 1MDB that successfully introduced Malaysia to the world. Lots more tourists will becoming to this 1MDB Country.

11. Indeed, Behold Magnificent Malaysia during the times of Najib !!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Pendaftaran Keahlian PARTI PRIBUMI BERSATU MALAYSIA

Deklarasi Rakyat - Citizens Declaration
Part 2/3 Majlis Bicara Negara Bersama Tun M di Hotel Tower Regency, Ipoh

Tun M diserbu rakyat tadi di Suria KLCC

Posted by Dr. Mahathir bin Mohamad on Sunday, March 13, 2016